Leczenie

Psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia psychoanalityczna to psychoterapia, której podstawą jest psychoanalityczne rozumienie psychopatologii, czyli obrazu zaburzeń psychicznych oraz zjawisk występujących w relacji pacjent-terapeuta. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.

Psychoterapia prowadzona w tej konwencji jest przede wszystkim analizą obrazu siebie i obrazu innych ludzi, jakie w trakcie życia ukształtowały się w umyśle pacjenta. Lata doświadczeń psychoanalitycznych wskazują, że zaburzenia w sposobie przeżywania samego siebie, otaczającego świata i innych osób kształtują się w związkach emocjonalnych z ważnymi dla nas osobami od pierwszych miesięcy życia. W psychoterapii usuwanie tych zaburzeń odbywa się przez związek emocjonalny pacjent-terapeuta. Bliższych informacji na temat stosowanej przez nasz ośrodek metody leczenia można zasięgnąć w bogatej literaturze dotyczącej przedmiotu. Niektóre z pozycji dostępnych na polskim rynku to:

1. “Psychoanalityczne ABC” A. Kokoszka

2. “Psychoanalityczna metoda leczenia” B.Kilingmo

3. “To trzeba wyrazić” M.Cardinal

4. Glen. O.Gabbard: “Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”

5. Rachel Reiland: ” Uratuj mnie”

6. David J. Wallin : “Przywiązanie w psychoterapii”

7. Otto F. Kernberg: “Związki miłosne”

8. “Kobiety Freuda” L. Appignament, J.Forrester