Nasza Oferta

Oferujemy pomoc w zakresie:

Przezwyciężania kryzysów i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Zaburzeń nerwicowych

Depresji

Zaburzeń osobowości

Zaburzeń łaknienia

Rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych

Diagnoza i testy psychologiczne

Oferta obejmuje:

Konsultacje

Spotkanie wstępne z psychoterapeutą pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę terapii. Koszt sesji (ewentualnie konsultacji psychologicznej) – 150 zł.

Indywidualna psychoterapia długoterminowa

Podejmowana gdy problemy pacjenta wymagają długotrwałego kontaktu terapeutycznego. Celem jest wykrycie istoty konfliktów wewnętrznych, osiągnięcie wglądu we właściwą przyczynę objawów co jest jednoznaczne z usunięciem źródła choroby i prowadzi do ustąpienia objawów. Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą jeden lub dwa razy w tygodniu

Psychoterapia wspierająca

Jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych. Do tej formy psychoterapii kwalifikują się pacjenci dla których z różnych względów nie jest wskazana psychoterapia wglądowa.

Psychoterapia grupowa

Współpraca ze specjalistycznymi gabinetami psychiatrycznymi

Psychoterapia zaburzeń osobowości metodą TFT

Superwizja indywidualna i grupowa dla studentów i absolwentów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

Współpraca ze specjalistycznymi gabinetami psychiatrycznymi